Restauratie

Wij zijn een ambachtelijk bedrijf, met jarenlange ervaring op het gebied van onderhoud en restauratie van  piano’s en  vleugels.

Het restaureren van een piano of vleugel is een zeer arbeidsintensieve zaak waarbij van de vakman expertise op verschillende gebieden wordt gevraagd. Het meest in het oog springend is natuurlijk de kast. Bij de restauratie van de kast kan het gaan om het repareren van beschadigingen, het vernieuwen of vervangen van onderdelen en het opnieuw fineren, politoeren, of in de was zetten.
Voor het bespelen van het instrument is echter de binnenkant van de piano van belang. Wist u dat een piano maar liefst uit 10.000 onderdelen en onderdeeltjes bestaat? Een goede staat van alle onderdelen bepaalt de klank en de bespeelbaarheid van het instrument. Reguliere werkzaamheden aan een piano bestaan bijvoorbeeld uit het moduleren van de koppen die op de snaren slaan. Veel ingrijpender wordt het als er scheuren in de zangbodem van het instrument zitten of het stemblok waarin de pennen draaien die de snaren op de juiste spanning brengen, versleten is.
Piano-atelier Sjoerd Heijda kan al deze werkzaamheden vakkundig en met liefde voor het instrument uitvoeren.